Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)

Společnost Lillian Vassago s.r.o. se sídlem Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29493

Cílem prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Lillian Vassago s.r.o. (www.lillianvassago.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Lillian Vassago s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, apod.).

1) Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží na výše uvedených webových stránkách bude Lillian Vassago s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu:

1) jméno, příjmení,

2) e-mailová adresa,

3) adresa pro doručení zboží / sídlo,

4) telefonický kontakt.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Zpracování osobních údajů jsou prováděna i pro účely vedení uživatelského účtu.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Lillian Vassago s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Webové stránky společnosti Lillian Vassago s.r.o. jsou vytvářeny v OpenCart.cz.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

2) Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Lillian Vassago s.r.o. bude společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Lillian Vassago s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Lillian Vassago s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Lillian Vassgo s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Lillian Vassago s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Podněty, dotazy a reklamace mohou zákazníci adresovat na e-mail: objednavky@lillianvassago.cz nebo na adresu společnosti (Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň).

Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (e-mailem, poštou) společnosti Lillian Vassago s.r.o. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost Lillian Vassago s.r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Lillian Vassago s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Lillian Vassago s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Lillian Vassago s.r.o. reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Lillian Vassago s.r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Lillian Vassago s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace.

3) Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webovou stránky zpracovává Lillian Vassago s.r.o. protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Lillian Vassago s.r.o. sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Lillian Vassago s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

1) webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil,

2) IP-adresa,

3) datum přístupu a doba přístupu,

4) dotaz klienta,

5) kód odpovědi http,

6) přenášené skupiny dat,

7) údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

4) Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.lillianvassago.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookies soubory jsou použity za účelem:

1) vyhodnocování návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,

2) zlepšení fungování svých webových stránek,

3) základní funkčnosti webových stránek.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost Lillian Vassago s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách:

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost Lillian Vassago s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Lillian Vassago s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Lillian Vassago s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

5) Práva spojená s ochranou osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením společností Lillian Vassago s.r.o., náleží každému z nich:

1) právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla Lillian Vassago s.r.o. (Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň), nebo na e-mail info@lillianvassago.cz,

2) právo na výmaz - výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

3) Lillian Vassago s.r.o. osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,

4) právo na přenositelnost poskytovaných údajů,

4) podat stížnost proti zpracování osobních údajů správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

5) zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení.


Košík  

0 (prázdný)

Akční nabídka

Hodnocení obchodů Internetové obchody Internetové obchody TOPlist Shoops online shop .: EM-LINKS :. Naakup.cz
optimalizace PageRank.cz